Bültenler / Güniçi Bülten

Finansal Analist

YAYINLANMA: 16 Nisan 2021

Güniçi Bülten

ABD Hazine Raporu: Kur manipülatörü yok, Çin yakın izlemede…

ABD Hazine Raporu: Kur manipülatörü yok, Çin yakın izlemede…

 

Biden döneminin ilk döviz raporunda; kriterlerin tamamının karşılanmasına rağmen İsviçre, Vietnam ve Tayvan gibi ticaret ortaklarının kur manipülatörü olarak belirlenmesinden kaçınıldı. Böylece İsviçre ve Vietnam da kur manipülatörü statüsünden çıkarılmış oldu. Bir ülkenin kur manipülatörü olarak ilan edilmesi için 3 kriter bulunuyor: ABD’ye karşı en az 20 milyar USD ticaret fazlası vermek, cari fazlanın GSYH’ye oranının en az %2 veya üzerinde olması, ülkenin GSYİH'sinin en az %2'si tutarında döviz müdahaleleri…

 

ABD’nin Çin ile ilişkileri noktasındaki boyut belirleyici bir konumda olan bu Hazine raporlarında; Çin yakın izleme potasında olmaya devam ediyor. ABD, devlete ait bankaların faaliyetleri konusunda Çin'e baskı yapıyor. Hazine Bakanlığı, Çin’in devlete ait bankalardaki faaliyetler konusunda daha şeffaf olmadaki “başarısızlığının” yakından izlemeyi gerektirdiğini söyledi. Trump döneminde, Hazine Bakanlığı aniden Çin'i 2019 ortalarında normal raporlama döneminin dışında manipülatör olarak belirledi, ancak beş ay sonra bir ticaret anlaşmasında tavizler kazanmak için etiketi kaldırdı. Trump’ın bu konudaki dayanağı; CNY’nin zayıflatılmasının “rekabetçi devalüasyon” ve Çin’e dış ticarette avantaj sağlıyor olmasıydı. Çin’in para biriminin merkezden hükümet tarafından kumanda edilmesi ve piyasa mekanizmasının fiyatlama üzerindeki etkinliğinin görece az olması ABD’nin bu görüşüne dayanak oluşturuyor.

 

Yakın izlemede olan ülkeler Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, İrlanda, İtalya, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland ve Meksika olarak sıralanıyor. İrlanda ve Meksika listeye yeni giren ülkeler, diğerlerinin hepsi Aralık 2020 raporunda da yer almıştı. Japonya ve Almanya Nisan 2016’dan beri hem yüksek ticaret fazlası (ABD’ye karşı), hem de önemli miktarda cari fazla vermelerinden dolayı listedeler. Güney Kore de benzer şekilde, 2019’da tekrar eşiğin üzerine çıkan ticaret fazlası nedeniyle 3 kriterden 2’sini karşılıyor. İsviçre’yi manipülatör konumuna getiren durum SNB’nin kura müdahaleleriydi, Tayvan için de benzer durum var. Fakat ABD, Çin ile olan ticari mücadelede oynayabileceği bir kart olan Tayvan’ı manipülatör yapmaktan kaçınacaktır. Çin: Ekonomi 1Ç21’de baz etkisiyle %18,3 büyüdü…

Çin: Ekonomi 1Ç21’de baz etkisiyle %18,3 büyüdü…

 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, GSYİH'nın bir yıl öncesine göre 1Ç21’in %18,3 arttığını açıkladı. Bu, %19'luk artış beklentilerinin biraz altındadır. Büyümedeki artış, Covid-19'un yurtiçinde salgının en yüksek olduğu dönemde ekonominin %6,8 küçüldüğü 1Ç20’nin baz etkisinden geldi. İlk çeyrek GSYİH, 4Ç20’ye göre %0,6 büyüdü ve 4Ç20’deki çeyreklik %2,6 artıştan yavaşladı. Çin, Covid-19 salgınını ilk geçiren ve etkileri ilk atlatan ülke oldu ve ekonomi 2Ç20 itibariyle yeniden büyümeye döndü.

 

Yıllık bazdaki rakamlar, geçen yıl salgının en kötü etkilerinin hissedildiği Mart-Nisan gibi dönemlerle karşılaştırmalı olduğundan, baz etkisi nedeniyle oldukça yüksek görünecektir. Dönemsel bazdaki veriler, bu dönemde ekonomik toparlanmanın momentumuyla alakalı daha fazla bilgi sunmaktadır. Bu çerçevede, çeyrekten çeyreğe olan büyüme oranı düşük kalmış görünüyor. Bu, büyük oranda yılbaşında görülen yeni koronavirüs vakalarına, Ay Yeni Yılı tatilindeki seyahat kısıtlamalarına ve ek mali teşviklerin yokluğuna bağlanabilir. Diğer yüksek frekanslı öncü verilere bakacak olursak; Mart’ta perakende satışlar %28 büyüme beklentilerini aşarak %34,2 arttı. %17,2’lik piyasa beklentisini kaçıran sanayi üretimi Mart ayında %14,1 arttı. Kentlerdeki işsizlik Mart ayında %5,3'e düşmesine rağmen, Çin'in 16 ila 24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı %13,6 gibi yüksek bir seviyededir.

 

Çin ekonomisi, 1Ç20’de yaşanan tarihi daralmanın ardından istikrarlı bir şekilde hızlandı ve Eylül ayı sonuna kadar tüm kaybettiği zemini toparladı. Salgın Çin yapımı tıbbi ürünler ve elektronik cihazlara olan talebi artırırken, toparlanmaya güçlü endüstriyel üretim ve güçlü ihracat da öncülük etti. Tüketici harcamaları gecikti, ancak son rakamlar tüketimde de belirgin bir iyileşme olduğunu gösteriyor. PBOC, bankalardan önümüzdeki aylarda kredi büyümesini kısmalarını istedi. Enflasyon, emtia fiyatlarının yarattığı maliyetlerden dolayı artış eğiliminde ama; toparlanmanın kademeli ilerlediği, ihracatın iyi büyüme gösterdiği bir ortamda anlamlı bir parasal sıkılaşma henüz beklenmiyor.  ABD ve Çin ilişkileri de bir taraftan olumsuz manada yeniden ısınma noktasına doğru gidiyor (ticaret meselesi, yaptırımlar, Tayvan konusu).